Gunung Karang seen from near Kaduengang (Dan Quinn, October 2017)

Gunung Karang seen from near Kaduengang (Dan Quinn, October 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published.